Bakalářská práce - Vyhodnocování polohy oční zornice

Úvod

Fotka oka se zaměřeným středem Práce je zaměřena na určování polohy středu zornice oka snímané černobílou kamerou. Zjištěné souřadnice lze využít pro účely nahrazení nebo doplnění polohovacích zařízení jako je myš. Zadání tohoto projektu je konkrétně zaměřeno na použití kamery umístěné na 3D brýlích a využití získané polohy pro ovládání grafických prvků obsažených ve zobrazovaného obrazu, který je zobrazován operátorovi využívajícímu robotický teleprezenční systém Orpheus.
Výsledkem práce je testovací aplikace, která načítá video prostřednictvím rozhranní DirectShow a umožňuje sestavovat metody vyhodnocování složené z několika naprogramovaných kroků. Pomocí sestavených metod lze získat souřadnice zornice oka s různou přesností, časovou náročností a spolehlivostí. Lze provést kalibraci, která pomocí metody nejmenších čtverců nalezne vhodné koeficienty pro aplikování geometické transformace souřadnic. Získané souřadnice je možno odesílat sériovou linkou.
Systém se nepodařilo v době dokončení nasadit v praxi. Správnost určení polohy totiž negativně ovlivňuje řada vlivů.

Omezující vlivy:

Materiály

pdf Přední listy publikace
pdf Bakalářská práce
zip Testovací aplikace
pdf Prezentace výsledků bakalářské práce
avi Ukázkové video - Zdrojový záznam pohybu oka

Odkazy

blank www.feec.vutbr.cz - Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
blank www.orpheus-project.cz - Robotický systém Orpheus

Poslední aktualizace: 27.4.2006

Zpět na hlavní stránku