Seznam aktuálních projektů a aktivit:


NáhledKomunitní počítačová sít ZděchovNET
Počítačová síť umožňující vzájemné propojení počítačů pomocí kabelu a bezdrátové technologie Wi-Fi v obci Zděchov. Členové sítě mají k dispozici společný vysokorychlostní sdílený internet.

Seznam ukončených projektů a aktivit:


NáhledSpolek Studenti Pro Studenty
Dobrovolný spolek STUDENTI PRO STUDENTY sdružuje studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učeni technického v Brně, kteří se chtěji podílet na pomoci svým spolužákům.
NáhledSunriseChat
Textový komunikační program pro lokální sítě používaný v komunitní síti ZděchovNET.
NáhledStudentský portál
Nedokončený návrh studentského portálu VUT.
NáhledCentrální aktuality studentů VUT Brno
Tento systém sdružuje a podle nastavení jednotlivých uživatelů rozesílá dostupné aktuality týkající se studia na VUT v Brně. Aktuality jsou vkládány automaticky z jiných internetových zdrojů, ručně jednotlivými uživateli nebo kantory.
NáhledKonstrukce protonového magnetometru
Semestrální projekt do předmětu Ekologie v Elektrotechnice. Shromáždění informací na zadané téma.
NáhledČlánky na studentském portálu VUT
NáhledMikropočítač
Maturitní výrobek - amatérský osmibitový mikropočítač s procesorem Z80 a přídavnými priferiemi.
NáhledVyhodnocování polohy oční zornice
Bakalářská práce zaměřená na určování pozice středu oka snímaného kamerou s následným výpočtem souřadnic kurzoru na obrazovce.
NáhledWoW server Heroes of Fantasy
Neoficiální herní server MMORPG hry World of Warcraft.
Programování některých částí webových stránek, pomocný GM, později admin, poradce, technická podpora a správce hostingu.
NáhledŠkolní robot
Tento malý školní robot byl zamýšlen jako výuková a výzkumná pomůcka ve školách. Zpracovaná diplomová práce se týkala elektronické části.