Diplomová práce - Elektronika školního robotu

Úvod

Náhled na robot Návrh tohoto robotu byl rozdělen na dvě části, a to elektronickou a konstrukční. Zde jsou uvedeny informace související především s návrhem elektronické části, neboť to bylo zaměřením diplomové práce.
Robot byl zamýšlen jako pomůcka pro výuku a výzkum na vysoké škole, ale také na středních školách. Mělo by se jednat o základní platformu, na kterou by mohly být připevněny další senzory, a na které by mohly být prováděny další výzkumné práce. Těchto robotů by mělo být vyrobeno více, a pak by bylo možné také provádět testování jejich vzájemné spolupráce.

Požadavky: Konstrukce robotu je tvořena kostrou sestavenou z hliníkových profilů doplněnou o plechovými deskami. Horní kryt je otvírací a je na něj připevněn ze spodu počítač se základní deskou microATX, stejnosměrně napájeným ATX zdrojem a 2,5'' palcovým diskem. Na dolním plechu jsou umístěny dva olověné gelové akumulátory a desky elektroniky. Ze spodu jsou vzadu připevněny dva krokové motory a vpředu dvě otočné kolečka. Na bočním panelu je umístěn hlavní vypínač, dvě tlačítka ATX zdroje a konektor pro nabíjení. Elektronika je rozdělena modulárně na několik desek. Jedná se o desku s mikrokontrolérem ATmega16, dvě desky budičů krokových motorů, jednu desku napájení a desku sériové komunikace.

Materiály

blank Schémata a desky
pdf Diplomová práce
zip Demonstracní aplikace
zip Řídicí program mikrokontroléru
zip Schémata a desky plošných spojů
pdf Katalogový list obvodu TA8435
pdf Katalogový list obvodu L297
pdf Katalogový list obvodu L298
pdf Katalogový list mikrokontroléru ATmega16
pdf Katalogový list obvodu MAX-232
pdf Katalogový list obvodu 4066
pdf Katalogový list obvodu UC3906

Odkazy

blank www.feec.vutbr.cz - Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
blank www.gme.cz - Největší maloobchodní prodejce součástek v ČR

Fotogalerie

P4040008 P4040009 P4040011 P5210011 P5210012
P5210013

Poslední aktualizace: 23.5.2007
Kontakt: robie@centrum.cz

Zpět na hlavní stránku